Kultur- och fritidsförvaltningen i Falun
 
Tuesday 10/22/2019 
10:00-14:30Lugnet Isstadion/Ishallen Allmänhetens åkning AllmänhetenAllmänhet 
10:00-16:00Lugnet Isstadion/Tälthallen Allmänhetens åkning AllmänhetenAllmänhet 
Thursday 10/24/2019 
11:00-14:30Lugnet Isstadion/Ishallen Allmänhetens åkning AllmänhetenAllmänhet