Kultur- och fritidsförvaltningen i Falun
 
Friday 12/6/2019 
12:30-14:00Lugnet Isstadion/Tälthallen AllmänhetenMed Klubba 
Saturday 12/7/2019 
14:00-19:00Lugnet Isstadion/Tälthallen AllmänhetenMed klubba 
Sunday 12/8/2019 
18:00-20:30Lugnet Isstadion/Tälthallen AllmänhetenMed klubba 
Monday 12/9/2019 
10:00-13:45Lugnet Isstadion/Tälthallen AllmänhetenMed Klubba 
10:30-13:30Lugnet Isstadion/Ishallen Allmänheten 
Tuesday 12/10/2019 
10:00-16:00Lugnet Isstadion/Tälthallen AllmänhetenMed Klubba 
Wednesday 12/11/2019 
10:00-16:00Lugnet Isstadion/Tälthallen AllmänhetenMed Klubba 
Thursday 12/12/2019 
10:00-16:00Lugnet Isstadion/Tälthallen AllmänhetenMed Klubba