Kultur- och fritidsförvaltningen i Falun
 
Monday 1/27/2020 
10:00-14:00Lugnet Isstadion/Tälthallen AllmänhetenMed klubba 
12:00-13:30Lugnet Isstadion/Ishallen AllmänhetenEj klubba 
Tuesday 1/28/2020 
10:00-14:30Lugnet Isstadion/Ishallen AllmänhetenEj klubba 
10:00-16:00Lugnet Isstadion/Tälthallen AllmänhetenMed klubba 
Wednesday 1/29/2020 
10:00-16:00Lugnet Isstadion/Tälthallen AllmänhetenMed klubba 
Thursday 1/30/2020 
10:00-14:30Lugnet Isstadion/Tälthallen AllmänhetenMed klubba 
12:00-14:30Lugnet Isstadion/Ishallen AllmänhetenEj klubba 
Friday 1/31/2020 
12:00-14:00Lugnet Isstadion/Ishallen AllmänhetenEj klubba 
Saturday 2/1/2020 
18:00-19:00Lugnet Isstadion/Tälthallen AllmänhetenMed klubba 
Sunday 2/2/2020 
13:30-15:45Lugnet Isstadion/Tälthallen AllmänhetenMed klubba 
17:45-20:00Lugnet Isstadion/Tälthallen AllmänhetenMed klubba